1. Mục đích và phạm vi thu thập

Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

 • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc…).
 • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
 • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang Web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm).
 • Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện.
 • Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên.
 • Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang Web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích của Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Quý khách là để:

 • Hỗ trợ Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam trong việc phục vụ cũng như chăm sóc học viên tốt hơn.
 • Giúp Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam nắm bắt các nhu cầu tìm hiểu về các giá trị gia đình nhằm cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp.
 • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân:

 • Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về saletour.mga@gmail.com.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty.
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam.
 • Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam cung cấp.
 • Cơ quan chức năng có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Địa chỉ: Khóm Vĩnh Tây 3, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang
 • Hotline: 0869.519.678 – 0869.519.679 
 • Email: saletour.mga@gmail.com

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam thường xuyên cập nhật để ứng dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ bảo mật và mã hóa. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu qua mạng Internet trên thực tế không thể có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, dù Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam luôn cố gắng hết sức để bảo mật thông tin, chúng tôi cũng không thể chắc chắn hay bảo đảm mức an toàn tuyệt đối khi những thông tin khách hàng gửi tới Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam.

Khi thông tin tới được Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam, chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để đảm bảo tính bảo mật của các thông tin cá nhân đó trong hệ thống của chúng tôi. 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Tại Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
 • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
 • Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Công ty CP Du lịch Cáp Treo Núi Sam, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0869.519.678 hoặc Email: saletour.mga@gmail.com