KHU DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH BÀ CHÚA XỨ - CÁP TREO NÚI SAM

Hotline: 0869 519 678 - 0869 519 679

(Cần Hợp Tác Với Tour - Lữ Hành - Du Lịch)

Đền Phật Ngọc
Nơi Đặt Tượng Phật Ngọc Nguyên Khối
Tượng Phật Ngọc
Nguyên Khối Trên Đỉnh Núi Sam
Nhà Ga Đi Cáp Treo
Với Kiến Trúc Châu Âu Độc Đáo
Chùa Một Cột
Previous
Next

Các Thắng Cảnh Trên Đỉnh Núi Sam

Đền Quan Âm Dát Vàng Trên Đỉnh Núi Sam
Ga Đến Cáp Treo Núi Sam
Nữ Hướng Dẫn Viên Cáp Treo Trang Phục Bhutan Chụp Ảnh Lưu Niệm
Checkin cùng Trang Phục Bhutan
Đền Phật Ngọc Trên Đỉnh Núi Sam Với Họa Tiết Tranh ThangKa
Tượng Phật Ngọc Nguyên Khối Trên Đỉnh Núi Sam (Chế Tác Nguyên Mẫu Bồ Đề Đạo Tràng)

CÁP TREO NÚI SAM VỀ ĐÊM

Nữ Du Khách Đi Cáp Treo Về Khuya
Đi Cáp Treo Về Khuya

Một số hình ảnh Trên Đỉnh Núi Sam

DƯỚI NÚI SAM

Nhà Ga Đi Cáp Treo

Với Kiến Trúc Châu Âu Độc Đáo

Chùa Một Cột
Làng Tranh Bích Họa Độc Đáo

Tượng Phật Ngọc Nguyên Khối

Bãi Giữ Xe Rộng 2ha